Galéria


Bodice – maľovanie veže

sobota 15.október 2022

V uplynulom týždni pokračovala oprava veže kostola v Bodiciach. Pán Boh zaplať maliarom z Oravy za vymaľovanie fasády.

Bodice – oprava veže (4)

sobota 24.september 2022

Pri oprave veže sa na jej vrchole v guli pod krížom našiel Schematismus cleri dioecesis Scepusiensis 1913 (Schematizmus Spišskej diecézy). Jedná sa pravdepodobne o posledný predvojnový ročník spišského schematizmu. Nateraz nie je celkom jasné, kedy presne sa tam dostal (ďalší bol s určitosťou vydaný v roku 1916). Je možné, že k tomu došlo v období, […]

Odpustová slávnosť sv. Ladislava v Bodiciach

utorok 28.jún 2022

V pondelok 27. júna 2022 sa v Bodiciach o 17:00 konala odpustová slávnosť sv. Ladislava, patróna miestneho filiálneho kostola. Odpustovú svätú omšu celebroval spišský novokňaz a mikulášsky rodák vdp. Pavol Križan. Svätej omše sa zúčastnil aj pán farár z Liptovského Jána vdp. Peter Kvasňák.