Sviatosť zmierenia alebo inak svätá spoveď by mala mať veľmi dôležité miesto v živote každého z nás. Vďaka nej sa môžeme zbaviť hriechov a môžeme napredovať v čnostiach. Podobne ako choré telo často potrebuje lekára, tak aj chorá duša zasa potrebuje uzdravenie. Toto uzdravenie je nám dané skrze Ježiša Krista, ktorý je nielen lekárom našich tiel („vstaň, vezmi si lôžko a choď domov“) ale aj našich duší („veru hovorím ti: dnes budeš so mnou v raji“). Podobne ako prosil skrúšený lotor na kríži a dostalo sa mu, aj my môžeme pri nábožnom prijatí sviatosti zmierenia získať milosť odpustenia hriechov.

Udeľovanie sviatosti zmierenia

Zúčastniť sa svätej spovede je možné kedykoľvek po dohode s kňazom, napríklad pred alebo po svätej omši. Pravidelné spovedania bývajú pol hodiny pred svätými omšami a pred prvým piatkom v mesiaci podľa aktuálneho harmonogramu. Okrem toho bývajú pred hlavnými sviatkami (Veľká noc a Vianoce) spovedania za účasti viacerých kňazov.