Najbližšia svätá omša:

nedeľa 9:45

Bodice: nedeľa 8:15

26. nedeľa v Cezročnom období

Ez 18, 25-28, Ž 25, 4-5. 6-7. 8-9, Flp 2, 1-11, Flp 2, 1-5, Mt 21, 28-32 Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán; ja ich poznám a ony idú za mnou. lc.kbs.sk

O farnosti

Rímskokatolícka farnosť Palúdzka je farnosť patriaca do Liptovskomikulášskeho dekanátu v Spišskej diecéze. Je najmenšou farnosťou v Liptovskom Mikuláši. K farnosti administratívne patria veriaci z mestských častí Palúdzka, Demänová, Bodice, Andice a Benice, a taktiež z obcí Pavčina Lehota a Demänovská dolina.

Vo farnosti sa nachádzajú dva kostoly. Farským kostolom je kostol sv. Jána, apoštola a evanjelistu v Palúdzke. Okrem toho má farnosť ešte filiálny kostol sv. Ladislava v Bodiciach. Sväté omše sa slúžia aj v kaplnke v liptovskomikulášskej nemocnici. Vo farnosti sa nachádza aj kaplnka sv. Jána Nepomuckého.

Vo farnosti funguje niekoľko skupín, ktoré sa venujú rôznym aktivitám. Medzi ne patria miništranti, farský spevokol, detský spevokol, lektori, ružencové spoločenstvo a farská rada. Okrem týchto skupín sa farským aktivitám venuje mnoho ďalších ľudí, vďaka ktorým je v kostole vždy čisto a poriadok, krásna výzdoba a nástenky. Zároveň je vďaka takýmto oduševneným ľuďom možné organizovať každoročné stretnutia, akými sú farský guláš a vianočná besiedka – Betlehem.

Farnosť každoročne organizuje niekoľko pútí. V poslednom období boli organizované púte do Ríma, Assisi a Krakova. Zároveň sa zúčastňuje celodiecéznych pútí ako bola minuloročná púť do Svätyne Božieho Milosrdenstva vo Smižanoch. Vo farnosti pôsobiace spevokoly navyše neraz dopĺňajú púte svojimi vystúpeniami.

Farárom je od leta 2020 Mgr. Vladimír Bolibruch.

Ak sa chcete dozvedieť viac o aktivitách farnosti prejdite na konkrétnu skupinu:

Miništranti

Farský spevokol

Detský spevokol

Lektori

Ružencové spoločenstvo

Farská rada

História

História farnosti sa začala písať už niekedy na začiatku 14. storočia. Okolo roku 1300 totiž tunajší zeman Ondrej nechal pre svoju potrebu vystaviť prvý kostol zasvätený sv. Jánovi apoštolovi. Neskôr jeho príbuzní z Bodíc postavili druhý kostol sv. Ladislava. Patronícium palúčanského kostola bolo okolo roku 1500 po jeho prestavbe zmenené na sv. Žofiu.

Kostol sa v druhej polovici 17. storočia dostala do rúk evanjelikov. Protestantskí kazatelia následne vo farnosti pôsobili až do roku 1677, kedy sa kostol vrátil do rúk katolíkov. Od tohto obdobia až do roku 1960 boli sídlom farnosti Bodice a Palúdzka bola filiálkou. Celkovo sa v Palúdzke vystriedalo 14 farských správcov, ďalších 23 bolo správcom v období, keď boli sídlom Bodice a počas pôsobenia evanjelikov sa vystriedalo 7 kazateľov.

Pôvodný gotický kostol v Bodiciach sa zachoval až dodnes. Takýto príbeh však nemal gotický kostol v Palúdzke. Ten niekedy na začiatku 19. storočia zanikol. Pravdepodobnou príčinou bola nestabilita svahu, na ktorom bol vystavaný. Z kostola sa dokázateľne zachoval oltár Klaňania troch kráľov zo začiatku 16. storočia, ktorý je v zbierkach Slovenského národného múzea. V roku 1854 bol však v Palúdzke postavený nový kostol, ktorý bol postavený z iniciatívy miestneho rodáka, biskupa nitrianskeho Imricha Paluďaia.

Ten financoval rovnako aj postavenie kaplnky Jána Nepomuckého z roku 1856, ktorá sa nachádza západne od kostola pri potoku Demänovka. Pod kaplnkou sa nachádzajú ostatky šľachticov Paluďaiovcov prenesené z pôvodného kostola. Pod novým kostolom sú taktiež uložené pozostatky zemanov tohto rodu, vrátane kráľovského radcu Imricha Paluďaia. Kostol bol v roku 1943 vymaľovaný Mikulášom Štalmachom.

Pre viac informácii o histórii a kostoloch prejdite na:

Dejiny farnosti

Kňazi vo farnosti

Filiálka Bodice

Kaplnka v nemocnici

zdroj: Vítek, Peter – Šmelková, Anna: Palúdzka – z dejín obce. Liptovský Mikuláš: Dom Matice Slovenskej, 2013