Aktivity farnosti


Priebeh 14. týždňa maľovania kostola

sobota 15.júl 2023

Sumár za 10.7. – 15.7.2023 V záverečnom týždni maľovania sa dokončovali už len drobné detaily, opravovali sa malé nedokonalosti a dokončili sa definitívne sochy. V utorok sa definitívne odstránilo lešenie z kostola. Po odstránení lešenia prebehla farská brigáda, na ktorú prišlo s upratovaním pomôcť viacero farníkov a farníčok. V ďalšej časti týždňa sa na svoje miesto postupne vrátili všetky sochy z bočných stĺpov, […]

Priebeh 12. a 13. týždňa maľovania kostola

sobota 15.júl 2023

Sumár za 26.6. – 1.7 a 3.7. – 8.7.2023 Pokračovanie prác v 12. týždni prinieslo popri progrese v reštaurovaní prednej časti kostola aj ďalšie nové aktivity. Do vstupnej chodbičky pri vstupe do kostola sa dala sanačná omietka. Zároveň sa začalo s reštaurovaním sôch z bočných stĺpov kostola. Začínalo sa od sochy Panny Márie. Na tej je v zadnej časti […]

Priebeh 10. a 11. týždňa maľovania kostola

sobota 15.júl 2023

Sumár za 12.6. – 17.6.2023 a 19.6. – 24.6.2023 V 10. týždni maľovania sa dokončovalo reštaurovania detailov v zadnej časti kostola. V sobotu sa už na svoje miesto zavesil zreštaurovaný obraz Ukrižovania z bočnej kaplnky. Do soboty sa dokončili všetky práce vo výškach v zadnej časti a všetko sa pripravilo na presun lešenia do prednej časti kostola, ktoré bolo naplánované na […]

Priebeh 9. týždňa maľovania kostola

pondelok 12.jún 2023

Sumár za 5.6. – 10.6.2023 9. týždeň maľovania kostola sa niesol v znamení pokračovania prác v zadnej časti kostola. Reštaurátori pokračovali na obraze Zvestovania a na ornamentoch okolo okien. Zostáva však ešte dokončiť stĺpy, tie sa však budú robiť aj po presunutí lešenia dopredu. Maliari natiahli v týždni sanačnú omietku v zadnom kumbálku (skladovej miestnosti) […]

Priebeh 8. týždňa maľovania kostola

sobota 10.jún 2023

Sumár za 29.5. – 3.6.2023 V tomto týždni sa pokračovalo s maľovaním, maliari dokončili väčšinu prác v zadnej časti, ostávajú už len detaily. Na dokončenie ostávajú ešte spodné časti bočných stien, na ktoré sa nanesie ešte jedna tenká vrstva vrchnej omietky a potom sa môžu steny zamaľovať. Pokračovali aj reštauračné práce. Viacero ornamentov je už […]

Priebeh 7. týždňa maľovania kostola

sobota 10.jún 2023

Sumár za 22.5. – 27.5.2023 Tento týždeň pokračovalo maľovanie a čistenie. Momentálne je na fotkách vidieť výraznejšiu žltú farbu, ktorá sa však ešte premaľuje. Urobil sa tiež nový schodík k bohostánku. Schodík je po novom už iba jeden a zasahuje menej dopredu než pôvodné dva. Celkovo je teda človek na schodíku nižšie, ale stále bez […]

Priebeh 6. týždňa maľovania kostola

nedeľa 21.máj 2023

Sumár za 15.5. – 20.5.2023 V šiestom týždni maľovania kostola sa definitívne skončila prvá fáza, ktorá prebiehala najmä v presbytériu, v bočnej kaplnke, v sakristii a na priečelí pred presbytériom. V týždni sa pracovalo ešte v sakristii, a tiež sa vďaka obetavej práci pána Kolenčíka, Hunanu a ďalších podarila vybetónovať podlaha pod schodíkmi k Bohostánku. […]

Priebeh 5. týždňa maľovania kostola

sobota 13.máj 2023

Sumár za 8.5. – 13.5.2023 V tomto týždni sa práce na výmaľbe prednej časti kostola priblížili k svojmu úplnému záveru. Dokončili sa detaily na ornamentoch, monštrancii a anjeloch a zvýraznili sa jemne detaily. Tiež sa dokončovali rámy jednotlivých obrazov a iné časti ornamentov v priečelí a v bočnej kaplnke. Maľovali sa aj oltárne stĺpy a doladila premaľba rámu hlavného oltárneho obrazu. Okrem toho sa […]

Priebeh 4. týždňa maľovania kostola

sobota 13.máj 2023

Sumár za 1.5. – 7.5.2023 Práce v presbytériu pokračovali aj v tomto týždni. Poradilo sa výraznejšie zreštaurovať najmä priečelie s anjelmi a monštranciu v strede, ktorá má už výraznejšie detaily. Na hlavnom oltári sa poradilo pretrieť zafixované dierky po starom osvetlení, takže je rám už takmer v takom stave, v akom ho v pred takmer 170 rokmi videli veriaci po prvýkrát. Obraz svätého […]

Priebeh 3. týždňa maľovania kostola

sobota 13.máj 2023

Sumár za 24.4. – 29.4.2023 V 4. týždni maľovania kostola sa pokračovalo so začatou prácou v presbytériu. Pokračovalo sa na reštaurovaní malieb na bokoch a na strope a výrazne sa pokročilo aj s priečelím, kde sa poradilo zvýrazniť oboch anjelov aj monštranciu. V tomto týždni sa tiež začalo s reštaurovaním obrazov z hlavného oltára. Obraz svätého Jána apoštola, rovnako aj nad ním uložený […]