Pomazaním chorých a modlitbou kňazov celá Cirkev odporúča chorých trpiacemu a oslávenému Pánovi, aby im uľavil a ich spasil, ba ich povzbudzuje, aby sa dobrovoľne spojili s Kristovým utrpením a jeho smrťou, a tak prispeli k dobru Božieho ľudu. Sviatosť sa udeľuje pomazaním olejom spojeným s predpísanou modlitbou.

Pre chorých je možné zavolať kňaza, ktorý im môže udeliť okrem pomazania chorých aj sviatosť zmierenia a sväté prijímanie. V prípade záujmu sa skontaktujte s našim kňazom. Pomazanie chorých je v našej farnosti udeľované pravidelne aj hromadne pred Vianocami a Veľkou nocou v kostole. Termín upravujú aktuálne oznamy.