Sviatosť manželstva je sviatosť, ktorou snúbenci vstupujú do celoživotného spoločenstva. Ako povedal Pán Ježiš: „Čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje“. Toto spoločenstvo je tak zaväzujúce k vernosti po celý život. Prijatím sviatosti sú snúbenci zjednotený vzájomnou láskou „a tak už nie sú dvaja, ale len jedno telo“. Manželstvo je po celý život potrebné prehlbovať v spoločnej viere v Ježiša Krista.

Náležitosti prijatia sviatosti

Pre uzavretie sviatosti je potrebné informovať kňaza dostatočne zavčasu. Cirkevné právo ďalej upravuje, ako sa pristupuje vo vzťahu k rôznym snúbencom. Najjednoduchší prípad, keď sú obaja snúbenci pevne presvedčení o viere a majú absolvované sviatosti priamo predchádzajúce manželstvu (krst, prvé sväté prijímanie a birmovanie) je možné bez ďalších zmien povýšiť na manželstvo. V prípade, keď snúbenci nemajú absolvované niektoré z týchto sviatostí, mali by si ich doplniť. V závislosti na chýbajúcom počte sviatostí sa však predlžuje aj doba príprav na ich prijatie. V prípade nepokrsteného snúbenca, je uzavretie manželstva podmienené dišpenzom. V prípade uzavierania manželstva s osobou pokrstenou v inej viere, je potrebné povolenie diecézneho biskupa. V prípade uzavierania manželstva s osobami iného vyznania alebo osobami bez vyznania sa považuje za samozrejmé, že deti, ktoré budú mať manželia, budú vychovávané v katolíckej viere.

Vysluhovanie sviatosti manželstva

V prípade, že máte záujem prijať sviatosť manželstva, obráťte sa na kňaza. Je dôležité, aby bol o záujme informovaný v dostatočnom predstihu. Následne bude možné dohodnúť si vhodný termín (väčšinou asi sobotu). Dôležité je pred samotnou sviatosťou absolvovať prípravu.