Rímskokatolícka farnosť Palúdzka je farnosť patriaca do Liptovskomikulášskeho dekanátu v Spišskej diecéze. Je najmenšou farnosťou v Liptovskom Mikuláši. K farnosti administratívne patria veriaci z mestských častí Palúdzka, Demänová, Bodice, Andice a Benice, a taktiež z obcí Pavčina Lehota a Demänovská dolina.

Vo farnosti sa nachádzajú dva kostoly. Farským kostolom je kostol sv. Jána, apoštola a evanjelistu v Palúdzke. Okrem toho má farnosť ešte filiálny kostol sv. Ladislava v Bodiciach. Sväté omše sa slúžia aj v kaplnke v liptovskomikulášskej nemocnici. Vo farnosti sa nachádza aj kaplnka sv. Jána Nepomuckého.

Vo farnosti funguje niekoľko skupín, ktoré sa venujú rôznym aktivitám. Medzi ne patria miništranti, farský spevokol, detský spevokol, lektori, ružencové spoločenstvo a farská rada. Okrem týchto skupín sa farským aktivitám venuje mnoho ďalších ľudí, vďaka ktorým je v kostole vždy čisto a poriadok, krásna výzdoba a nástenky. Zároveň je vďaka takýmto oduševneným ľuďom možné organizovať každoročné stretnutia, akými sú farský guláš a vianočná besiedka – Betlehem.

Farnosť každoročne organizuje niekoľko pútí. V poslednom období boli organizované púte do Ríma, Assisi a Krakova. Zároveň sa zúčastňuje celodiecéznych pútí ako bola minuloročná púť do Svätyne Božieho Milosrdenstva vo Smižanoch. Vo farnosti pôsobiace spevokoly navyše neraz dopĺňajú púte svojimi vystúpeniami.

Farským administrátorom je od leta 2020 Mgr. Vladimír Bolibruch.

Ak sa chcete dozvedieť viac o aktivitách farnosti prejdite na konkrétnu skupinu:

Miništranti

Farský spevokol

Detský spevokol

Lektori

Ružencové spoločenstvo

Farská rada