Ak si mladý a slobodný muž, ktorý vo svojom vnútri zacítil povolanie ku kňazstvu, neváhaj sa o svojom povolaní zdôveriť so svojim kňazom. Kňazstvo je možné študovať na teologických fakultách (napr. Katolícka univerzita, Univerzita Komenského). V našej diecéze je na tento účel vhodné využiť kňazský seminár v Spišskej Kapitule. Ak aj nie si celkom presvedčený a z nejakého dôvodu váhaš, môže ti tvoj kňaz pomôcť správne sa rozhodnúť.

Prihlášky do kňazských seminárov sa podávajú spravidla do konca februára alebo marca v závislosti na zvolenom inštitúte.

Viac informácii je možné získať napríklad na stránke Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka