Aktuálny kňaz v Palúdzke

Mgr. Vladimír Bolibruch
narodený 8.9.1977
ordinovaný 19.6.2004
predchádzajúce pôsobenie:

  • 1.7.2004 kaplán v Ružomberku
  • 1.7.2007 kaplán v Levoči
  • 12.7.2012 kaplán v Spišskej Kapitule
  • 8.7.2014 farský administrátor v Zuberci
  • 1.7.2020 farár v Palúdzke

Kňazi v histórii farností Palúdzka a Bodice

Farnosť Palúdzka s filiálkou Bodice, 1. obdobie

1439-1450 – Peter

1540 – Peter, presbyter

1558 – Ján

?-1561 – Anton Juraj Paluďai

1561-1564 – Gašpar

1564-1565 – Valentín

1580 – František

Obdobie reformácie – protestantskí kazatelia, 2. obdobie

1592 – Jakub Caban

1596-1615 – Šalamún Melik

1616-1620 – Andrej Krelius

1636-1640 – Andrej Fabiánus

1640-1647 – Juraj Šmál

1648-1658 – Ján Bartolomeides

1659-1667 – Teodosius Mikliani

Farnosť Bodice s filiálkou Palúdzka, 3. obdobie

1677 – Jakub Kubinský (Kubinszky)

1677 – Juraj Galóci (Gallóczy)

1680 – Anton Paluďai

1687-1689 – Juraj Hedy

1689 – Juraj Jonek

1694-1708 – Juraj Bernard Ivánek (Iwanek)

1708 – Michal Bolko

1710-1713 – Ján Jozef Dianiš

1718-1719 – Michal Hluškovič (Hlusskovics)

1721-1728 – Martin Kydonček (Kydoncsek)

1728, 1732 – Ján Žilkaj (Zsilkay)

1744 – Andrej Hromádka

1750-1754 – Ján Nepomuk Panchner

1754-1758 – Ján Nepomuk Líška (Lisska)

1758-1770 – Ján Kvašaj (Kvassay)

1771-1781 – Andrej Ichnát

1781-1795 – Martin Fabri

1795-1809 – Andrej Tornaj

1809-1821 – Ján Čuriak

1822-1847 – Ján Bertholdy

1847-1901 – Pavol Hanzély

1901- ? – Ignác Omais

1927-1960 –  Pavol Pobeha

Farnosť Palúdzka s filiálkou Bodice, 4. obdobie

1948-1960 – Pavol Pobeha

1960-1979 – Jozef Banas

1979-1980 – Michal Pačnár

1980-1982 – Jozef Frielich

1982-1987 – Dušan Špiner

1987-2008 – Jozef Skurčák

2008-2020 – Ivan Bujňák

2020 – Vladimír Bolibruch