Filiálka Bodice

Filiálka Bodice zastrešuje obce Bodice, Demänová, Pavčina Lehota a Demänovská dolina. V minulosti bola filiálka Bodice farnosťou, pričom Palúdzka bola jej filiálkou. To platilo v období od poslednej tretiny 17. storočia až do roku 1948.

Kostol sv. Ladislava

Kostol sv. Ladislava v Bodiciach je gotický kostol, ktorý bol vybudovaný v rokoch 1360 – 1380. Podľa viacerých zdrojov bol staviteľom kostola známy šľachtic magister Donč. Je to jednoloďová stavba s polygoniálnym presbytériom rovnakej šírky ako je loď. Štýlovo zapadá do staviteľstva typického v tomto období v Liptove. Odkazuje tak na najvýznamnejšiu stavbu v okolí – kostol sv. Mikuláša v Liptovskom Mikuláši. Stavba je zachovaná takmer v pôvodnej podobe vrátane krížových klenieb, gotického pastofória a gotických okien, ktoré sú však na obdobie vzniku atypické a odkazujú svojimi proporciami (vysoké a úzke) skôr na skoršiu gotiku. Vnútorný priestor je tvorený krížovou rebrovou klenbou. Na južnej strane polygonálneho uzáveru sa nachádza gotické pastoforium s hrotitým oblúkom a profilovanými prútmi v ostení z čias výstavby kostola. Svorníky klenby sú zdobené reliéfom zápalnej strely. Svorník severnej sakristie zdobí reliéf ružice. Vo vnútri sa nenachádza víťazný oblúk, čo je typické skôr pre kláštorné stavby.

V 18. storočí bol vybudovaný organový chór. Samotný organ je barokový z 18. storočia, na jeho vrchu sa nachádza erb rodiny Palugyay (Palúckych), zemanov z Bodíc a Palúdzky. V roku 1854 bola pristavená veža. Tá bola neskôr pri rekonštrukcii kostola v roku 1890 neogoticky upravená. Vo veži sa nachádza zvon z roku 1476. V roku 1890 sa menilo aj vnútorné zariadenie kostola, rovnako riešené neogoticky.

Zdroj: Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Obzor, Bratislava 1967