Prijímanie sviatosti oltárnej je pomyslenou účasťou na Baránkovej svadobnej hostine. Pokrstený, ktorý si tak obliekol svadobné rúcho je pripravený zúčastniť sa tejto hostiny. V latinskej cirkvi je táto účasť podmienená dosiahnutím určitého veku (bežne okolo 9 rokov).

Kto môže ísť na prvé sväté prijímanie?

Prvého svätého prijímania sa môže zúčastniť pokrstený katolík, ktorý dovŕšil podmienený vek. V našej farnosti je to vek žiaka tretej triedy ZŠ – teda približne 9 rokov. Dôležitou súčasťou prvého svätého prijímania je aj prvé pristúpenie k sviatosti zmierenia.

Vysluhovanie prvého svätého prijímania

Prvé sväté prijímanie sa v našej farnosti koná pravidelne každý rok koncom mája. Pre účasť je dôležité v dostatočnom predstihu (cca pol roka) informovať kňaza. Vhodné je pri tom, aby dieťa absolvovalo predmet Náboženská výchova, ktorý je v treťom ročníku ZŠ veľmi často orientované na prípravu pre prijatie sviatosti oltárnej. Okrem toho je dôležitá aj samotná účasť na prípravných náukach.

V roku 2017 sa prvé sväté prijímanie konalo 28.5.