Kaplnka v nemocnici spadá pod správu rímskokatolíckej farnosti v Palúdzke. Ako taká poskytuje duchovné služby pre ľudí, ktorí sú dlhšie hospitalizovaní v nemocnici, alebo pre starších, ktorí spadajú pod Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Liptovský Mikuláš, ktoré sa nachádza v areáli nemocnice. Pravidelné sväté omše sa za štandardných okolností konajú v nedeľu o 11:00. Vzhľadom na charakter kaplnky sú sväté omše vyhradené pre osoby uvádzaných kategórií a neslúžia širšej verejnosti.