Sumár za 12.6. – 17.6.2023 a 19.6. – 24.6.2023

V 10. týždni maľovania sa dokončovalo reštaurovania detailov v zadnej časti kostola. V sobotu sa už na svoje miesto zavesil zreštaurovaný obraz Ukrižovania z bočnej kaplnky. Do soboty sa dokončili všetky práce vo výškach v zadnej časti a všetko sa pripravilo na presun lešenia do prednej časti kostola, ktoré bolo naplánované na pondelok.

11. týždeň sa začal demontážou lešenia v zadnej časti kostola. Ostalo len veľmi malé lešenie pozdĺž zadnej steny popod chór. V prednej časti je v najhoršom stave ľavý roh nad oknom, ktorý bol už v minulosti zvlhnutý a výrazne popraskaný. V dierkach, o ktorých sa hovorí, že pochádzajú ešte zo streľby z vojny sa nenašlo nič, čo by potvrdzovalo túto tradovanú históriu. Je však vysoko pravdepodobné, že náboje spadli spolu s odpadnutou časťou omietky. V zadnej časti kostola sa ešte dokončujú stĺpy, ktorých spodnú časť budú reštaurátori dokončovať ešte aj v najbližších týždňoch, prioritou sú teraz najmä práce, ktoré vyžadujú lešenie. Takýmto príkladom, ktorý je možné vidieť aj na priložených fotkách, je Štalmachova maľba Premenenia Pána, ktorú sa v prvej fáze podarilo očistiť. Na fotkách je vidieť, ako veľmi bol obraz zanesený prachom. Zároveň sa pracovalo na postupnom maľovaní okolo okien tak, aby maliari mohli vymaľovať väčšie plochy bočných stien. Tie sa po očistení maliarom podarilo z veľkej časti dokončiť. Momentálny predpoklad ukončenia prác v kostole je niekedy v prvom júlovom týždni.

Staršie články k téme:

Priebeh 9. týždňa maľovania kostola

Priebeh 8. týždňa maľovania kostola

Priebeh 7. týždňa maľovania kostola

Priebeh 6. týždňa maľovania kostola

Priebeh 5. týždňa maľovania kostola

Priebeh 4. týždňa maľovania kostola

Priebeh 3. týždňa maľovania kostola

Priebeh 2. týždňa maľovania kostola

Priebeh 1. týždňa maľovania kostola

Začína sa plánované maľovanie kostola

Zbierka na maľovanie kostola v Palúdzke