Sumár za 29.5. – 3.6.2023

V tomto týždni sa pokračovalo s maľovaním, maliari dokončili väčšinu prác v zadnej časti, ostávajú už len detaily. Na dokončenie ostávajú ešte spodné časti bočných stien, na ktoré sa nanesie ešte jedna tenká vrstva vrchnej omietky a potom sa môžu steny zamaľovať. Pokračovali aj reštauračné práce. Viacero ornamentov je už hotových, niektoré ešte budú dokončované v najbližších dňoch. Tiež sa podarilo natrieť drevené organové píšťaly, ktoré nie sú v najlepšom stave, sú napadnuté červotočom a rozpadávajú sa. Jeden z reštaurátorov v tomto týždni zrealizoval ornamentálnu výmaľbu na dverách kazateľnice. Dokončilo sa tiež reštaurovanie obrazu Ukrižovania, ktoré je po obnove výrazne lepšie viditeľné a krajšie vyniká na obraze aj samotný Ukrižovaný. Obraz ostáva osadiť do pôvodného rámu s Palugyayovským erbom. Práce v zadnej časti by mali pokračovať ešte aj v ďalších týždňoch. Dlhodobejší odhad je dokončiť zadnú časť kostola a presunúť sa do strednej časti do cca dvoch týždňov.

Staršie články k téme:

Priebeh 7. týždňa maľovania kostola

Priebeh 6. týždňa maľovania kostola

Priebeh 5. týždňa maľovania kostola

Priebeh 4. týždňa maľovania kostola

Priebeh 3. týždňa maľovania kostola

Priebeh 2. týždňa maľovania kostola

Priebeh 1. týždňa maľovania kostola

Začína sa plánované maľovanie kostola

Zbierka na maľovanie kostola v Palúdzke