Sumár za 17.4. – 22.4.2023

V priebehu druhého týždňa maľovania pokračovali elektrikári s drážkovaním pre elektrické prípojky aj vo zvyšnej časti kostola, až po vchod. V sobotu svoju časť prác dokončili. Náš farník a inštalatér pán Veselovský, ktorý realizoval pred pár rokmi výmenu elektrického vykurovania za plynové, mal opäť plné ruky práce s radiátormi. Nie však pre ich vady, ale preto, že zavadzali pri ďalších rekonštrukčných prácach. Okolo celého kostola sa osekáva v spodnej časti omietka, namiesto ktorej sa dá v tých miestach nová sanačná omietka, ktorá je vhodnejšia na vlhké kostolné múry. Reštaurátori pokračovali v prácach na čistení a fixovaní malieb v presbytériu. Ich progres je viditeľný napríklad na obraze svätých Cyrila a Metoda, na ktorom sú po rokoch opäť lepšie viditeľné detaily. Čistili sa aj vrchné časti bočného výklenku kostola. Maliari začali s maľovaním okolo ornamentov na strope presbytéria a v priečelí okolo vrchných malieb monštrancie a anjelov. Celá tá stena sa vďaka novej výmaľbe zosvetlila.

Ako už bolo spomenuté, po čiastočnom reštaurovaní obrazu svätých Cyrila a Metoda sa opäť odkrylo to, čo bolo ťažko viditeľné a skryté pred zrakmi veriacich. Na obraze boli jasne identifikovateľní samotní svätí, ale nebolo celkom jasné, čo všetko je na obraze zobrazené. Teraz už vieme s istotou určiť, že maľba na štíte, ktorý má v ruke svätý Metod je skutočne obrazom Posledného súdu. Ten je s Metodom často zobrazovaný ako jeden z jeho vedľajších atribútov, popri hlavných, ku ktorým patria najmä biskupská berla a biskupské rúcho. V tomto prípade na obraze nie je berla, ale iný typ palice zakončený typickým dvojkrížom, avšak tú drží svätý Cyril oblečený v mníšskom habite napravo. Svätý Metod má biskupské rúcho, na vrchu ktorého má štólu zdobenú zlatými krížmi. V jednej ruke má obraz Posledného súdu a druhou rukou žehná. Samotný obraz Posledného súdu je členený nasledovne: vo vrchnej časti je zobrazený Ježiš v strede, Panna Mária naľavo a sv. Ján Krstiteľ napravo. V dolnej časti je na vrchu archanjel Michal, ktorý drží váhy, tradičný symbol práva. Okolo neho sú ďalší anjeli. Dolná časť reprezentuje samotný výsledok posledného súdu, kde spravodliví sú prijatí do nebeského kráľovstva (naľavo v modrom poli), zatiaľ čo iní sú odsúdení na večné zatratenie v pekle (napravo v červenom poli).

Staršie články k téme:

Priebeh 1. týždňa maľovania kostola

Začína sa plánované maľovanie kostola

Zbierka na maľovanie kostola v Palúdzke