Sumár za 1.5. – 7.5.2023

Práce v presbytériu pokračovali aj v tomto týždni. Poradilo sa výraznejšie zreštaurovať najmä priečelie s anjelmi a monštranciu v strede, ktorá má už výraznejšie detaily. Na hlavnom oltári sa poradilo pretrieť zafixované dierky po starom osvetlení, takže je rám už takmer v takom stave, v akom ho v pred takmer 170 rokmi videli veriaci po prvýkrát. Obraz svätého Jána apoštola a evanjelistu bude už v blízkom čase možné vrátiť na svoje pôvodné miesto, keďže reštaurovanie v týždni výrazne pokročilo. Pracovalo sa ja na reštaurovaní obrazu svätého Imricha, ktorý nebol v dobrom stave a na ľavej strane bol výrazne poškodený. Reštaurátori preto museli plátno podlepiť a zakryť prederavenú časť plátna. Na samotných obrazoch sa nepodarilo nájsť žiadne informácie o ich autoroch, len na jednom z nich je rok 1857. Z blížiacim sa termínom prvého svätého prijímania sa blíži aj dokončenie prác v prednej časti kostola. V najbližšom týždni sú v pláne dokončovacie práce na maľbách a tiež obnova osekanej omietky v spodnej časti okolo celého vnútorného obvodu kostola. Sväté omše sa v tomto týždni s výnimkou pondelka až do nedele opäť presúvajú do kaplnky svätého Jána Nepomuckého.

Staršie články k téme:

Priebeh 3. týždňa maľovania kostola

Priebeh 2. týždňa maľovania kostola

Priebeh 1. týždňa maľovania kostola

Začína sa plánované maľovanie kostola

Zbierka na maľovanie kostola v Palúdzke