Sumár za 24.4. – 29.4.2023

V 4. týždni maľovania kostola sa pokračovalo so začatou prácou v presbytériu. Pokračovalo sa na reštaurovaní malieb na bokoch a na strope a výrazne sa pokročilo aj s priečelím, kde sa poradilo zvýrazniť oboch anjelov aj monštranciu. V tomto týždni sa tiež začalo s reštaurovaním obrazov z hlavného oltára. Obraz svätého Jána apoštola, rovnako aj nad ním uložený obraz svätého Imricha sa zložili z oltára a samotné čistenie obrazov prebiehalo mimo kostola. V prvej fáze sa podarilo očistiť približne polovicu obrazu svätého Jána apoštola. Samotné čistenie obrazov je náročná práca, ktorá vyžaduje veľa trpezlivosti. Obraz svätého Jána mal však pri reštauračných prácach výhodu v tom, že bol lakovaný. To však neplatí pre obraz Ukrižovania ani pre obraz Svätej rodiny, ktorých čistenie bude náročnejšie. To je však možné robiť aj neskôr. Hlavnú prioritu majú obrazy z hlavného oltára, ktoré by mali byť dokončené pred ukončením prác v presbytériu.

Po odobratí malieb sa čistil aj samotný hlavný oltár od nánosov prachu. Vďaka pomoci viacerých farníkov a farníčok sa poradilo očistiť veľké stĺpy, zlaté zdobenie na oltári a tiež horné vázy, ktoré sa čiastočne rozobrali, aby bolo ich čistenie jednoduchšie. Celý oltár sa tak vďaka čistým stĺpom a lepšie viditeľnému zlatu viac rozžiaril. Keďže sa v horných častiach presbytéria už robia len drobné reštaurátorské zásahy, bolo možné upratať a očistiť aj zvyšok horných častí presbytéria a okolie vrchu kazateľnice. Samotný oltár sa ešte pred týmto čistením natieral špeciálnym konzervačným náterom, keďže je z veľkej časti tiež napadnutý červotočom. V ráme obrazu svätého Jána apoštola na hlavnom oltáre sa odstránilo staré osvetlenie, ktoré už v posledných rokoch nebolo využívané, a ako sa ukázalo, mohlo byť aj nebezpečné, čo potvrdili aj elektrikári. Drobné dierky v ráme obrazu sa zatreli tmelom na drevo. V sobotu bolo na tradičnom upratovaní kostola viac ľudí ako obvykle. K stálej službe sa pridali aj ďalší farníci, ktorí prišli pomôcť s prípravou chrámu na prvopiatkový týždeň, počas ktorého sa sväté omše vrátia do kostola.

Staršie články k téme:

Priebeh 2. týždňa maľovania kostola

Priebeh 1. týždňa maľovania kostola

Začína sa plánované maľovanie kostola

Zbierka na maľovanie kostola v Palúdzke