Sumár za 8.5. – 13.5.2023

V tomto týždni sa práce na výmaľbe prednej časti kostola priblížili k svojmu úplnému záveru. Dokončili sa detaily na ornamentoch, monštrancii a anjeloch a zvýraznili sa jemne detaily. Tiež sa dokončovali rámy jednotlivých obrazov a iné časti ornamentov v priečelí a v bočnej kaplnke. Maľovali sa aj oltárne stĺpy a doladila premaľba rámu hlavného oltárneho obrazu. Okrem toho sa doplnilo chýbajúce mramorovanie na bočných stĺpoch presbytéria, najmä v spodnej časti. Omietka, ktorá bola osekaná v spodnej časti stien po celkom obvode kostola, bola nahradená novou sanačnou omietkou. Do vrchnej časti hlavného oltára sa vrátil dokončený zreštaurovaný obraz svätého Imricha. V najbližších dňoch sa do hlavného oltáru vráti aj dokončovaný svätý Ján. V najbližšom týždni je plánované demontovať lešenie a vymaľovať strop v sakristii. Následne sa lešenie už presunie do zadnej časti kostola, kde bude prebiehať druhá fáza obnovy kostolných malieb.

Staršie články k téme:

Priebeh 4. týždňa maľovania kostola

Priebeh 3. týždňa maľovania kostola

Priebeh 2. týždňa maľovania kostola

Priebeh 1. týždňa maľovania kostola

Začína sa plánované maľovanie kostola

Zbierka na maľovanie kostola v Palúdzke