Sumár za 5.6. – 10.6.2023

9. týždeň maľovania kostola sa niesol v znamení pokračovania prác v zadnej časti kostola. Reštaurátori pokračovali na obraze Zvestovania a na ornamentoch okolo okien. Zostáva však ešte dokončiť stĺpy, tie sa však budú robiť aj po presunutí lešenia dopredu. Maliari natiahli v týždni sanačnú omietku v zadnom kumbálku (skladovej miestnosti) a tenkú vrchnú omietku po vnútornom obvode kostola. V najbližšom týždni je v pláne dokončiť ostávajúce práce vzadu a začať s presunom lešenia do prednej časti kostola.

Staršie články k téme:

Priebeh 8. týždňa maľovania kostola

Priebeh 7. týždňa maľovania kostola

Priebeh 6. týždňa maľovania kostola

Priebeh 5. týždňa maľovania kostola

Priebeh 4. týždňa maľovania kostola

Priebeh 3. týždňa maľovania kostola

Priebeh 2. týždňa maľovania kostola

Priebeh 1. týždňa maľovania kostola

Začína sa plánované maľovanie kostola

Zbierka na maľovanie kostola v Palúdzke