Sumár za 26.6. – 1.7 a 3.7. – 8.7.2023

Pokračovanie prác v 12. týždni prinieslo popri progrese v reštaurovaní prednej časti kostola aj ďalšie nové aktivity. Do vstupnej chodbičky pri vstupe do kostola sa dala sanačná omietka. Zároveň sa začalo s reštaurovaním sôch z bočných stĺpov kostola. Začínalo sa od sochy Panny Márie. Na tej je v zadnej časti na plášti uvedené výrobné číslo a rok 1903, kedy bola socha vyrobená. Po dokončení sochy Panny Márie sa bude pokračovať aj sochou Najsvätejšieho Srdca Ježišovho z protiľahlého stĺpu so stredu kostola. Reštaurátori plánujú následne zreštaurovať aj zvyšné dve sochy zo zadnej časti kostola – sv. Jozefa a sv. Antona Paduanského. Pokračovalo aj reštaurovanie okolo okien vpredu a dokončovali sa detaily na obraze Premenenia Pána. Do bočnej kaplnky sa namontovala nová skriňa (roldor), ktorá vizuálne zakrýva aj plynovú pec na vykurovanie. Dokončovacie práce prebiehali aj na stĺpoch vzadu a po bokoch kostola. Zároveň sa vyčistil aj zadný luster od nánosov prachu z predchádzajúcej fázy maľovania.

Popri finalizovaní prác v prednej časti kostola sa v 13. týždni podarilo posunúť sa v reštaurovaní sôch, ktoré by mali byť čoskoro všetky hotové. Dokončovali sa aj detaily na bočných stĺpoch kostola a ďalšie drobné práce, napríklad výmaľba oblúka nad vnútornými dverami pri vstupe do kostola, ktorý bude po porade s reštaurátormi v žltej farbe. Celkovo sa v týždni skončilo s prácami vo výškach a lešenie sa bude začiatkom budúceho týždňa demontovať a po takmer 3 mesiacoch opustí interiér kostola. Po odstránení lešenia je plánované upratovanie, na ktoré sú pozvaní všetci, ktorí majú možnosť prísť pomôcť. Upratovať po zložení lešenia sa plánuje v utorok a následne štandardne v sobotu po dokončení ďalších manipulačných prác.

Staršie články k téme:

Priebeh 10. a 11. týždňa maľovania kostola

Priebeh 9. týždňa maľovania kostola

Priebeh 8. týždňa maľovania kostola

Priebeh 7. týždňa maľovania kostola

Priebeh 6. týždňa maľovania kostola

Priebeh 5. týždňa maľovania kostola

Priebeh 4. týždňa maľovania kostola

Priebeh 3. týždňa maľovania kostola

Priebeh 2. týždňa maľovania kostola

Priebeh 1. týždňa maľovania kostola

Začína sa plánované maľovanie kostola

Zbierka na maľovanie kostola v Palúdzke