Modlitby


Modlitba na jubilejný rok svätého Martina

štvrtok 1.jún 2017

Všemohúci a večný Bože, svätého biskupa Martina si vyvolil za pastiera svojich veriacich a dal si nám ho za nebeského patróna miestnej Spišskej cirkvi. Na jeho príhovor milosrdne zhliadni na našu diecézu: na nášho otca biskupa Štefana, všetkých kňazov, diakonov, seminaristov a zasvätené osoby i na celý Boží ľud a požehnaj nás, aby sme ustavične […]