Krížové cesty


Krížová cesta za chorých

sobota 4.apríl 2020

Úvodná modlitba Chorobu – akúkoľvek chorobu – vnímame negatívne. Už len také prechladnutie dokáže byť nepríjemné, nehovoriac o rôznych iných, oveľa vážnejších ochoreniach. No choroba má aj svoju druhú stranu, stranu pozitívnu. Môže byť pre človeka i veľkým darom a požehnaním, ale takto sa dá pozerať na chorobu jedine vo svetle viery. Boh sa nám prihovára aj rečou choroby, utrpenia a bolesti. […]

Ježišova Krížová cesta ničí každý vírus

sobota 28.marec 2020

Text tejto krížovej cesty vznikol v dňoch, keď sme sa na Slovensku stiahli do ústrania kvôli šíreniu koronavírusu, ktorý je hrozbou – dá sa povedať – pre celý svet. My na Slovensku máme oproti iným krajinám, ktoré trpia nákazou koronavírusom, chorobou COVID–19, v týchto dňoch chvála Pánu Bohu ešte málo diagnostikovaných nakazených. Boli prijaté opatrenia […]

Krížová cesta s myšlienkami sv. Františka

sobota 7.marec 2020

Klaniame sa ti, Pane Ježišu Kriste, tu a vo všetkých tvojich chrámoch po celom svete a dobrorečíme ti, lebo si svojím svätým krížom vykúpil svet. Adorámus te, (sanctíssime) Dómine Jesu Christe, – hic et ad omnes ecclésias tuas, – que sunt in toto mundo et benedícimus tibi, – quia per sanctam crucem tuam redemísti mundum. […]

Krížová cesta za nenarodených

sobota 7.marec 2020

Život je dar od Boha. On je Darca existencie. Človek nedokáže život vyrobiť, len odovzdať. Boh poslal na svet už mnoho geniálnych ľudí, lenže my sme im nedovolili narodiť sa. Možno už dávno by boli vynašli liek proti rakovine, AIDS a iným chorobám, boli by vyriešili hospodársku krízu vo svete, ale my sme im nedovolili […]

Krížová cesta detí

sobota 7.marec 2020

Obetujme tú dnešnú pobožnosť krížovej cesty za všetky deti na svete, zvlášť za tie, ktoré trpia hladom, chorobami, zomierajú vo vojnách a pri ťažkých prácach. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pane Ježišu, Ty si povedal: „Nechajte maličkých prichádzať ku mne. Nebráňte im. Lebo im patrí nebeské kráľovstvo. Dnes sme to práve my, […]

Krížová cesta matiek na úmysel ich detí

sobota 7.marec 2020

Pre matky telesné i duchovné modliace sa za svoje deti     1. Pán Ježiš je odsúdený na smrť Môj Ježišu, z lásky k nám si sa dal odsúdiť na smrť… Prišla som prosiť za moje deti. Zmiluj sa nad nimi, daj im milostivo kráčať po Tvojich svätých stopách, aby ich životná púť nebola raz […]

Krížová cesta Božieho milosrdenstva

sobota 7.marec 2020

Milí bratia a sestry! Táto Krížová cesta je zostavená prevažne z príhovorov Pána Ježiša svätej sestre Faustíne, apoštolke Božieho Milosrdenstva. Započúvajme sa do povzbudivých slov nášho Pána, zamyslime sa nad nimi a precíťme ich, aby sme plnšie uverili Božiemu Milosrdenstvu a stali sa jeho svedkami. Duchu Svätý, prosíme Ťa, nauč nás to. Amen Bože nekonečného […]

Krížová cesta so sv. Pátrom Piom

sobota 7.marec 2020

Otče, tak si miloval svet, že si dal svojho jednorodeného Syna, aby sme vierou v neho mali večný život: daj nám svojho Ducha, aby sme boli schopní nasledovať tvojho milovaného Syna na krížovej ceste.     1. Ježiš je odsúdený na smrť Meditácia pátra Pia: Koľko utrpenia mi spôsobuje vidieť, že Ježišovi nielenže neošetrujú rany, […]

Krížová cesta manželov

sobota 7.marec 2020

Ježiš chceme byť s Tebou na Tvojej ceste. Chceme po nej trpezlivo kráčať ako Ty. Prijmi túto pobožnosť ako náhradu za hriechy proti sviatosti manželstva, ktorými sme Ťa zarmútili my aj iné manželstvá. Pomáhaj nám, aby sme sa naučili s Tvojou matku Máriou hovoriť: “Nech sa mi stane podľa tvojho slova!” Chceme očistiť naše manželstvá […]

Krížová cesta s bl. sestrou Zdenkou

sobota 7.marec 2020

Pane Ježišu, chceme ťa dnes sprevádzať na krížovej ceste spolu s blahoslavenou Zdenkou, aby nás jej vernosť tajomstvu tvojho kríža a zmŕtvychvstania priblížila viac k tebe. V jej zápisníku čítame: „Prvá obeta na Kalvárii bola bolestná i krvavá. Aj tá moja obeť bude ma stáť veľa, ale chcem byť veľkodušná.“ Pane, pomôž nám v modlitbe […]