Ružence


Korunka Božieho milosrdenstva

štvrtok 1.jún 2017

Otče náš… Zdravas‘ Mária… Verím v Boha… Modlitba: Večný Otče, obetujem ti Telo i Krv, Dušu i Božstvo tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta. Na malých zrnkách (10x): Pre Jeho bolestné umučenie – maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom! Nasleduje opäť modlitba. Po […]

Radostný ruženec

štvrtok 1.jún 2017

(poznámka: radostný ruženec je zvykom modliť sa v pondelok a v sobotu, v Advente aj v iné dni) Verím v Boha… Otče náš… Zdravas‘, Mária… Prosby (1x): – Ktorý nech rozmnožuje vieru našu… – Ktorý nech posilňuje nádej našu… – Ktorý nech roznecuje lásku našu… zakončené modlitbou Sláva Otcu… Tajomstvá (10x): – Ktorého si Panna […]

Slávnostný ruženec

štvrtok 1.jún 2017

(poznámka: slávnostný ruženec je zvykom modliť sa v stredu a v nedeľu, vo Veľkonočnom období aj v iné dni) Verím v Boha… Otče náš… Zdravas‘, Mária… Prosby (1x): – Ktorý nech usporadúva myšlienky naše… – Ktorý nech riadi slová naše… – Ktorý nech spravuje skutky naše… zakončené modlitbou Sláva Otcu… Tajomstvá (10x): – Ktorý slávne […]

Bolestný ruženec

štvrtok 1.jún 2017

(poznámka: bolestný ruženec je zvykom modliť sa v utorok a v piatok, v Pôste aj v iné dni) Verím v Boha… Otče náš… Zdravas‘, Mária… Prosby (1x): – Ktorý nech osvecuje rozum náš… – Ktorý nech upevňuje vôľu našu… – Ktorý nech posilňuje pamäť našu… zakončené modlitbou Sláva Otcu… Tajomstvá (10x): – Ktorý sa pre nás […]

Ruženec svetla

štvrtok 1.jún 2017

(poznámka: radostný ruženec je zvykom modliť sa v štvrtok) Verím v Boha… Otče náš… Zdravas‘, Mária… Prosby (1x): – Ktorý nech je svetlom nášho života… – Ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou… – Ktorý nech nás vezme k sebe do večnej slávy… zakončené modlitbou Sláva Otcu… Tajomstvá (10x): – Ktorý bol pokrstený v Jordáne a […]