Farnosť Palúdzka vás srdečne pozýva na „Živý Betlehem“, ktorý sa uskutoční 25.12.2018 o 15:00 na farskom dvore v Palúdzke.