V prípade, že chcete obetovať nejaký finančný príspevok pre účely farnosti, cirkvi alebo jej inštitúcií, môžete tak urobiť využitím bankového spojenia:

IBAN: SK92 0900 0000 0003 3369 2703

variabilný symbol: 2013

Do poznámky uveďte úmysel.

Pán Boh zaplať.