Deň Čas Liturgický kalendár Úmysel Očakávame
Nedeľa 17.9. 7:00

8:15

9:45

24. nedeľa v Cezročnom období za veriacich

Bodice: na úmysel

za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Homolovú

Pondelok 18.9. 7:00

Pondelok 24. týždňa v Cezročnom období

za zdravie a Božie požehnanie pre
deti a vnúčatá
Utorok 19.9. 18:00

Utorok 24. týždňa v Cezročnom období

za zdravie a Božie požehnanie pre
Cyrila
Streda 20.9. 7:00 Svätých Ondreja Kima Taegona, kňaza, Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov

spomienka

za zdravie a Božiu pomoc pre vnuka
s rodinou
Štvrtok 21.9. 18:00 Svätého Matúša, apoštola a evanjelistu

sviatok

+ Elena, Kliment, Irena a Alojz adorácia od 17:30
Piatok 22.9. 18:00

Poďakovie za úrodu

+ Celestín, Silvia a rodičia
Sobota 23.9. 8:00

Svätého Pia z Pietrelciny, kňaza

spomienka

+ Mária, Ján a Jozef
Nedeľa 24.9. 7:00

8:15

9:45

25. nedeľa v Cezročnom období za veriacich

Bodice: na úmysel

za zdravie a Božie požehnanie pre
rodinu Škerdovú

Zbierka na kostol
  • na budúci týždeň sú v stredu, piatok a sobotu jesenné kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň. Obsah jesenných kántrových dní: Poďakovanie za úrodu. Spoločne budeme ďakovať nebeskému Otcovi v piatok pri sv. omši.
  • Bohuznámi na potreby farnosti darovali 200, 50 a 500 €. Pán Boh zaplať a požehnaj všetkých darcov.
  • na budúci týždeň bude zbierka na kostol. Vopred Pán Boh zaplať všetkým darcom
  • o upratovanie kostola prosím rodiny Badlíkovú, Kuskovú, Plevovú, Turčinovú a Ježovú. Upratovanie bude v sobotu. Pán Boh zaplať za službu.