Oznamy pre farský kostol:

dátum sv. omša liturgický deň úmysel očakávame
Nedeľa 29.11. 7:00

9:30

1. adventná nedeľa + Roman a Marta

za veriacich farnosti

pri sv. omšiach požehnanie adventných vencov
Pondelok 30.11. 17:30 Svätého Ondreja, apoštola za spásu duše živých i zomrelých príbuzných a priateľov vysluhovanie sviatosti zmierenia od 16:30
Utorok 1.12. 17:30 Utorok po 1. adventnej nedeli za zdravie Anny vysluhovanie sviatosti zmierenia od 16.30
Streda 2.12. 6:15 O Panne Márii v advente
Rorátna sv. omša pri svetle sviec
+ Jozef, Mária a Pavol vysluhovanie sviatosti zmierenia po sv. omši
Štvrtok 3.12. 17:30 Svätého Františka Xaverského, kňaza za zdravie a Božie požehnanie rodiny prvý štvrtok v mesiaci

Deň modlitieb za duchovné povolania
adorácia od 16:00
sviatosť zmierenia od 16:00

Piatok 4.12. 17:30 O Najsvätejšom Srdci Ježišovom + Blažena a + z rodiny návšteva chorých od 08:00

svätá omša za účasti birmovancov

Sobota 5.12.  

17:30

Sobota po 1. adventnej nedeli

2. adventná nedeľa (vigília)

 

za zdravie syna

 

Fatimská pobožnosť o 16:45

Nedeľa 6.12. 7:00

9:30

2. adventná nedeľa za zdravie Daniela

za veriacich farnosti

Oznamy pre filiálku Bodice:

dátum sv. omša liturgický deň úmysel očakávame
Nedeľa 29.11. 8:00 1. adventná nedeľa na úmysel pri sv. omšiach požehnanie adventných vencov
Piatok 4.12. 16:30 O Najsvätejšom Srdci Ježišovom na úmysel sviatosť zmierenia od 16:00
Nedeľa 6.12. 8:00 2. adventná nedeľa na úmysel

 

  • v tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. Termíny sviatosti zmierenia môžete vidieť v tabuľke podľa dní.
  • dnes je zbierka na charitu. Pán Boh zaplať za vaše dary.
  • v stredu bude rorátna sv. omša o 6:15 pri svetle sviec. Pozývame deti a rodičov.
  • Povzbudzujem všetkých, aby sme sa spoločnou modlitbou pri adventnom venci v rodinách pripravovali na príchod Spasiteľa.
  • Z krstu Leonarda Flóra darovali na potreba farnosti 50€. Pán Boh zaplať!