Oznamy pre farský kostol:

dátum sv. omša liturgický deň úmysel očakávame
Nedeľa 22.11. 7:00

9:30

Krista Kráľa za veriacich farnosti Modlitba zasvätenia ľudského pokolenia

najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

Pondelok 23.11. 17:30 Pondelok 34. týždňa v Cezročnom období + Alojz
Utorok 24.11. 17:30 Svätého Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov + Ján, Albína a Pavol
Streda 25.11. 7:00 Svätej Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice + Mária, Pavel a Ladislav
Štvrtok 26.11. 17:30 Štvrtok 34. týždňa v Cezročnom období za deti a vnúčatá Adorácia od 16:45
Piatok 27.11. 17:30 Piatok 34. týždňa v Cezročnom období za rodinu Adamčiakovú, deti a vnúčatá
Sobota 28.11.  

17:30

Sobota 34. týždňa v Cezročnom období

1. adventná nedeľa (vigília)

 

+ Daniela a Andrea

Nedeľa 29.11. 7:00

9:30

1. adventná nedeľa + Roman a Marta

za veriacich farnosti

Pri sv. omšiach požehnanie
adventných vencov

Oznamy pre filiálku Bodice:

dátum sv. omša liturgický deň úmysel očakávame
Nedeľa 22.11. 8:00 Krista Kráľa na úmysel Modlitba zasvätenia ľudského pokolenia

najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

Nedeľa 29.11. 8:00 1. adventná nedeľa na úmysel Pri sv. omšiach požehnanie
adventných vencov

 

  • Sviatosť zmierenia je možné prijať pol hodinu pred sv. omšami.
  • V zbierke na seminár sme prispeli 109,50 €. Pán Boh zaplať za vaše dary.
  • Na budúcu nedeľu je zbierka na charitu. Pán Boh zaplať za vašu štedrosť.
  • Povzbudzujem všetkých, aby sme sa spoločnou modlitbou pri adventnom venci v rodinách pripravovali na príchod Spasiteľa.
  • Od pondelka 16. novembra budú na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva platiť nové pravidlá, ktoré sa týkajú aj slávenia verejných bohoslužieb. Kľúčová informácia sa týka obnovenej možnosti tzv. šachovnicového sedenia, ktoré sa používalo aj pri uvoľňovaní opatrení v prvej vlne (v oznamoch tak už nájdete časy verejných bohoslužieb). Podrobné znenie nových pravidiel si môžete prečítať na stránke Tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska.
  • Apoštolská penitenciária s osobitným poverením pápeža Františka ustanovila, že toho roku úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, ktoré bežne platia len pre dni od 1. do 8. novembra, môžu byť presunuté na ďalšie dni, až do konca novembra. Viac informácií nájdete v osobitnom článku.