Oznamy pre farský kostol:

dátum sv. omša liturgický deň úmysel očakávame
Nedeľa 24.1. súkromne 3. nedeľa v Cezročnom období za veriacich farnosti 68. svetový deň malomocných

NEDEĽA BOŽIEHO SLOVA

Pondelok 25.1. súkromne Obrátenie svätého Pavla, apoštola + Svätopluk a rodičia
Utorok 26.1. súkromne Svätých Timoteja a Títa, biskupov za syna Martina
Streda 27.1. súkromne Streda 3. týždňa v Cezročnom období za odvrátenie pandémie a pokoj vo svete
Štvrtok 28.1. súkromne Svätého Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi + Peter a Anna
Piatok 29.1. súkromne Piatok 3. týždňa v Cezročnom období + Andrea a Daniel
Sobota 30.1. súkromne Panny Márie v sobotu za zdravie a Božie požehnanie rodiny Zverbíkovej
Nedeľa 31.1. súkromne 4. nedeľa v Cezročnom období za veriacich farnosti  
  • Úmysly svätých omší: jednotlivé úmysly svätých omší budem sláviť v daný deň tak ako boli zapísané.
  • na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. decembra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pobytu a pohybu zákazom vychádzania, a na základe Vyhlášky 77 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, nadobúdajúcej účinnosť 1. januára 2021, budú vo všetkých slovenských diecézach a eparchiách od 1. januára až do 24. januára 2021 pozastavené verejné slávenia bohoslužieb. Viac nájdete v samostatnom článku.
  • v čase zákazu verejných bohoslužieb vás povzbudzujeme k účasti na svätých omšiach prostredníctvom katolíckych masmédií. Týždenný program v televízii a rádiu môžete nájsť aj na našej stránke.
  • keďže teraz sa neslávia verejné bohoslužby, preto nie je možné teraz prispievať do zvončeka. Preto môžete prispieť priamo vložením na účet farnosti, ktorý je: SK92 0900 0000 0003 3369 2703 Pán Boh zaplať za vaše modlitby, obety a finančnú pomoc.
  • od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov