Oznamy pre farský kostol:

dátum sv. omša liturgický deň úmysel očakávame
Nedeľa 10.1. súkromne Krst Krista Pána za veriacich farnosti
Pondelok 11.1. súkromne Pondelok 1. týždňa v Cezročnom období za kňazov, misionárov a duchovné povolania
Utorok 12.1. súkromne Utorok 1. týždňa v Cezročnom období Ján, Jaroslav a ich rodičia
Streda 13.1. súkromne Streda 1. týždňa v Cezročnom období za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Lojdovú
Štvrtok 14.1. súkromne Štvrtok 1. týždňa v Cezročnom období + Jozef
Piatok 15.1. súkromne Piatok 1. týždňa v Cezročnom období + Pavel
Sobota 16.1. súkromne Panny Márie v sobotu + Adolf a Valéria
Nedeľa 17.1. súkromne 2. nedeľa v Cezročnom období za veriacich farnosti
  • Úmysly svätých omší: jednotlivé úmysly svätých omší budem sláviť v daný deň tak ako boli zapísané.
  • na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. decembra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pobytu a pohybu zákazom vychádzania, a na základe Vyhlášky 77 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, nadobúdajúcej účinnosť 1. januára 2021, budú vo všetkých slovenských diecézach a eparchiách od 1. januára až do 24. januára 2021 pozastavené verejné slávenia bohoslužieb. Viac nájdete v samostatnom článku.
  • v čase zákazu verejných bohoslužieb vás povzbudzujeme k účasti na svätých omšiach prostredníctvom katolíckych masmédií. Týždenný program v televízii a rádiu môžete nájsť aj na našej stránke.
  • dnešnou nedeľou (10.1.) končí vianočné obdobie
  • keďže teraz sa neslávia verejné bohoslužby, preto nie je možné teraz prispievať do zvončeka. Preto môžete prispieť priamo vložením na účet farnosti, ktorý je:
    SK92 0900 0000 0003 3369 2703 Pán Boh zaplať za vaše modlitby, obety a finančnú pomoc.