Aktualizácia od 22.12.: na základe rozhodnutia Regionálneho úradu Verejného zdravotníctva v Liptovskom Mikuláši je slávenie verejných bohoslužieb zakázané. Viac v samostatnom článku.

Oznamy pre farský kostol:

dátum sv. omša liturgický deň úmysel očakávame
Nedeľa 27.12. súkromne Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

Svätého Jána, apoštola a evanjelistu, patróna farnosti

 

za veriacich farnosti

Pondelok 28.12. súkromne Svätých Neviniatok, mučeníkov + Ladislav, Milan, Martin a rodičia
Utorok 29.12. súkromne Piaty deň v oktáve narodenia Pána + Ján, Jaroslav a rodičia
Streda 30.12. súkromne Šiesty deň v oktáve narodenia Pána za zdravie Františka
Štvrtok 31.12. súkromne Siedmy deň v oktáve narodenia Pána poďakovanie za dobrodincov chrámov a farnosti
Piatok 1.1. súkromne Slávnosť Panny Márie Bohorodičky za veriacich
Sobota 2.1. súkromne Svätých Bazila Veľkého a Gregora Nazianzského, biskupov a učiteľov Cirkvi za rodinu deti a vnúčatá Valekove prvá sobota v mesiaci
Nedeľa 3.1. súkromne 2. nedeľa po narodení Pána za veriacich farnosti
  • z pohrebu Pavla Sirotiaka venuje rodina na Bodický kostol 100€. Pán Boh zaplať.
  • na základe novej vyhlášky RÚVZ so sídlom v Liptovskom Mikuláši zo dňa 22.12.2020 sa zakazuje slávenie verejných bohoslužieb a spovedí v interiéroch kostolov v okresoch Ružomberok a Liptovský Mikuláš. Neorganizujú sa ani pobožnosti spojené s rozdávaním svätého príjímania. Vyhláška platí do odvolania.
  • v čase zákazu verejných bohoslužieb vás povzbudzujeme k účasti na svätých omšiach prostredníctvom katolíckych masmédií. Týždenný program v televízii a rádiu môžete nájsť aj na našej stránke.