Aktualizácia k 22.12.: na základe rozhodnutia Regionálneho úradu Verejného zdravotníctva v Liptovskom Mikuláši je slávenie verejných bohoslužieb zakázané. Viac v samostatnom článku.

Oznamy pre farský kostol:

dátum sv. omša liturgický deň úmysel očakávame
Nedeľa 20.12. 7:00

9:30

4. adventná nedeľa za veriacich farnosti

poďakovanie pri životnom jubileu 50 rokov

Pondelok 21.12. 17:30 Pondelok po 4. adventnej nedeli + Jozef (1. výročie), Alžbeta
Utorok 22.12. 17:30 Utorok po 4. adventnej nedeli za zdravie a pokoj v celej rodine
Streda 23.12. súkromne Streda po 4. adventnej nedeli + kňaz Jozef
Štvrtok 24.12.  

súkromne

Štvrtok po 4. adventnej nedeli

Narodenie Pána (vigília)

 

za spásu duše živých a zomrelých príbuzných a priateľov

Piatok 25.12. súkromne

súkromne

Narodenie Pána (slávnosť) za veriacich

+ kňaz Ignác Hrubý

Sobota 26.12. súkromne

súkromne

Svätého Štefana, prvého mučeníka za rodinu

+ manžel

 

 

Nedeľa 27.12. súkromne

súkromne

Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

Svätého Jána, apoštola a evanjelistu, patróna farnosti

za Božie požehnanie pre rodinu

za veriacich farnosti

 

o 9:30 slávnostná odpustová omša

Oznamy pre filiálku Bodice:

dátum sv. omša liturgický deň úmysel očakávame
Nedeľa 20.12. 8:00 4. adventná nedeľa na úmysel
Pondelok 21.12. 14:30 Pondelok po 4. adventnej nedeli + Pavol Sirotiak pohrebná omša
Štvrtok 24.12. súkromne Narodenie Pána (vigília) za zdravie a Božie požehnanie
Piatok 25.12. súkromne Narodenie Pána (slávnosť) na úmysel
Sobota 26.12. súkromne Svätého Štefana, prvého mučeníka na úmysel
Nedeľa 27.12. súkromne Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa na úmysel
  • sviatosť zmierenia je možné prijať pol hodinu pred sv. omšami.
  • Bohuznáma na kostol darovala 100 €. Bohuznáma na kostol obetovala 50€. Pán Boh zaplať!
  • USMERNENIA K LITURGICKÝM SLÁVENIAM (SVÄTÉ OMŠE): Na základe Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR možno s účinnosťou od 19. decembra 2020 vykonávať sväté omše len s výlučne sediacimi veriacimi a to tak, že je zabezpečené sedenie v každom druhom rade, a zároveň medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené.