Oznamy pre farský kostol:

dátum sv. omša liturgický deň úmysel očakávame
Nedeľa 13.12. 7:00

9:30

3. adventná nedeľa

Gaudete

za  zdravie a Božie požehnanie

za veriacich farnosti

Pondelok 14.12. 17:30 Svätého Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi za deti a vnúčatá Ladislava a Klementíny
Utorok 15.12. 17:30 Utorok po 3. adventnej nedeli + Jozef Kovalčík
Streda 16.12. 6:15 O Panne Márii v advente
Rorátna sv. omša pri svetle sviec
na úmysel
Štvrtok 17.12. 17:30 Štvrtok po 3. adventnej nedeli + Anna, František a Vlasta adorácia od 16:45
Piatok 18.12. 17:30 Piatok po 3. adventnej nedeli za Božie požehnanie Floriána a Anny Šrobových vianočná svätá spoveď od 18:15

svätá omša za účasti birmovancov

Návšteva chorých od 8:00. Prosím nahlásiť.

Sobota 19.12.  

17:30

Sobota po 3. adventnej nedeli

4. adventná nedeľa (vigília)

 

+ rodičia Alexander a Agneša Prčovi

 

 

Nedeľa 20.12. 7:00

9:30

4. adventná nedeľa za veriacich farnosti

poďakovanie pri životnom jubileu 50 rokov

Oznamy pre filiálku Bodice:

dátum sv. omša liturgický deň úmysel očakávame
Nedeľa 13.12. 8:00 3. adventná nedeľa na úmysel
Piatok 18.12. 6:15 O Panne Márii v advente

Rorátna sv. omša pri svetle sviec

na úmysel vianočná svätá spoveď od 12:30
Nedeľa 20.12. 8:00 4. adventná nedeľa na úmysel
  • sviatosť zmierenia je možné prijať pol hodinu pred sv. omšami. Okrem toho bude v Palúdzke sv. spoveď v piatok 18.12. od 18:15 a v Bodiciach v piatok 18.12. od 12:30.
  • Bohuznámy na potreby farnosti daroval 30 €. Pán Boh zaplať.
  • úmysly svätých omši na mesiac január budem zapisovať v pondelok po svätej omši. Najprv jubileá, výročia, …