Oznamy pre farský kostol:

dátum sv. omša liturgický deň úmysel očakávame
Nedeľa 6.12. 7:00

9:30

2. adventná nedeľa za zdravie Daniela

za veriacich farnosti

Pondelok 7.12. 17:30 Svätého Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi

Svätá omša z nasledujúcej slávnosti

+ rodičia
Utorok 8.12. 6:15

17:30

Nepoškvrnené počatie Preblahoslavenej Panny Márie za veriacich

za zdravie a Božie požehnanie pre Moniku s rodinou

prikázaný sviatok
Streda 9.12. 6:15 O Panne Márii v advente
Rorátna sv. omša pri svetle sviec
+ Helena, Ján a + rodičia
Štvrtok 10.12. 17:30 Štvrtok po 2. adventnej nedeli za rodinu Štefana a Márie a Máriu Kláru adorácia od 16:45
Piatok 11.12. 17:30 Za upevnenie rodín za Božie požehnanie Ladislava a Klementíny svätá omša za účasti birmovancov
Sobota 12.12.  

17:30

Sobota po 2. adventnej nedeli

Svätá omša z nasledujúcej nedeľe

 

 

 

 

Nedeľa 13.12. 7:00

9:30

3. adventná nedeľa  

za veriacich farnosti

Oznamy pre filiálku Bodice:

dátum sv. omša liturgický deň úmysel očakávame
Nedeľa 6.12. 8:00 2. adventná nedeľa na úmysel
Utorok 8.12. 16:30 Nepoškvrnené počatie Preblahoslavenej Panny Márie na úmysel
Piatok 11.12. 6:15 Za upevnenie rodín

Rorátna sv. omša pri svetle sviec

na úmysel
Nedeľa 13.12. 8:00 3. adventná nedeľa na úmysel

 

  • sviatosť zmierenia je možné prijať pol hodinu pred sv. omšami.
  • zimné kántrové dni sú na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň. Obsah zimných kántrových dní: Príchod Kristovho kráľovstva do rodín, duchovná obnova rodín, pokoj a spravodlivosť vo svete.
  • v zbierke na charitu sme prispeli 238,10 €. Pán Boh zaplať za vaše dary.
  • z pohrebu Ivana Sirotiaka obetovali na kostol 100€. Z pohrebu Ivana Ličku na kostol obetovali 100 €. Bohuznáma rodina na kostol darovala 100 €. Všetkým darcom Pán Boh zaplať.