Oznamy pre farský kostol:

dátum sv. omša liturgický deň úmysel očakávame
Nedeľa 25.10. 30. nedeľa v Cezročnom období za veriacich farnosti
Pondelok 26.10. Výročie posviacky chrámov, ktorých deň posviacky nie je neznámy + Vlasta
Utorok 27.10. Utorok 30. týždňa v Cezročnom období za Božie požehnanie pre deti a vnúčatá
Streda 28.10. Svätých Šimona a Júdu, apoštolov za zdravie a Božie požehnanie rodiny
Štvrtok 29.10. Štvrtok 30. týždňa v Cezročnom období za zdravie a Božiu pomoc pre Ivanu Antalovú
Piatok 30.10. Piatok 30. týždňa v Cezročnom období za zdravie a Božie požehnanie rodiny Adamčiakovej
Sobota 31.10. Panny Márie v sobotu + kňaz Jozef
Nedeľa 1.11. Všetkých svätých za veriacich farnosti