Oznamy pre farský kostol:

dátum sv. omša liturgický deň úmysel očakávame
Nedeľa 18.10. 9:30 29. nedeľa v Cezročnom období za veriacich farnosti
Pondelok 19.10. Pondelok 29. týždňa v Cezročnom období za Božie požehnanie rodiny Czikorovej
Utorok 20.10. Utorok 29. týždňa v Cezročnom období za zdravie a Božiu pomoc pre Silviu Antalovú
Streda 21.10. Streda 29. týždňa v Cezročnom období za zdravie a Božie požehnanie rodiny
Štvrtok 22.10. Svätého Jána Pavla II., pápeža + Jozef, Mária, Pavol
Piatok 23.10. Piatok 29. týždňa v Cezročnom období + Anton, Anna, Dušan
Sobota 24.10. Panny Márie v sobotu + Ernest, Mária
Nedeľa 25.10. 9:30 30. nedeľa v Cezročnom období za veriacich farnosti

Oznamy pre filiálku Bodice:

dátum sv. omša liturgický deň úmysel očakávame
Nedeľa 18.10. 8:00 29. nedeľa v Cezročnom období na úmysel  
Nedeľa 25.10. 8:00 30. nedeľa v Cezročnom období na úmysel  
  • Celá cirkev dnes slávi Misijnú nedeľu. Na Slovensku sa v tento deň modlíme hlavne za Cirkev na Srí Lanke a za africké krajiny Togo, Čad a Kongo, ktoré sú najviac postihnuté koronakrízou a chudobou. Nakoľko nie je možná misijná zbierka v kostoloch v plnej miere, prosíme Vás o podporu misií cez e-zbierku na internetovej stránke www.misijnediela.sk. Za Vaše milodary Vám vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať.
  • v noci z 24. na 25. októbra sa mení čas. O hodinu dozadu.
  • vzhľadom na protipandemické opatrenia, ktoré dovoľujú účasť na omši maximálne pre 6 osôb (vrátane kňaza), je potrebné sa o účasti na svätej omši dohodnúť dopredu s kňazom. Prioritne sa omše môžu zúčastniť osoby z rodiny, ktorá má v ten deň nahlásený úmysel, potom ostatní farníci. Pre sväté omše v týždni zároveň platí, že nemusia byť nutne slúžené v obvyklom čase.