Milí farníci!

Vzhľadom na zavádzané opatrenia o zákaze verejných bohoslužieb, nebude možné zrealizovať zbierku Misijnej nedele tak, ako je to bežné po iné roky – v kostole. Napriek tejto situácií je tu možnosť podporiť Pápežské misijné diela – zbierku Misijnej nedele zaslaním finančného daru na účet alebo na adresu Pápežských misijných diel.

Pre podporu môžete zaslať svoj dar elektronickým bankovníctvom na jeden z týchto účtov:

IBAN: SK65 3100 0000 0040 0025 6602 (Prima Banka)

IBAN: SK88 0900 0000 0051 4976 4503 (SLSP)

do poznámky uveďte: svoju adresu alebo e-mail, variabilný symbol pre Misijnú nedelu je 1810.

 

Inou možnosťou je poslať príspevok poštovou poukážkou na číslo účtu a adresu:

Pápežské misijné diela

Lazaretská 32, P.O. Box 74

814 99 Bratislava 1

Referenčné číslo: 50021

Kód služby: 00

Kód prod.: 38

číslo účtu a variabilný symbol ako vyššie

 

Podporiť môžete aj využitím iných metód. Viac informácií na stránke Pápežských misijných diel