Na budúcu nedeľu 23.8.2020 bude zbierka na opravu strechy kaplnky svätého Jána Nepomuckého. Svoj dar môžete dať do pokladničky pri vchode do kostola. Pán Boh zaplať všetkým darcom.

Z histórie kaplnky:

Biskup Imrich Paluďai dal v rámci stavby nového kostola postaviť v roku 1856 aj kaplnku svätého Jána Nepomuckého. Kaplnka je postavená na šesťuholníkovom pôdoryse. Je členená dvojitými pilastrami a dvojitou korunnou rímsou. Zakrytá je stanovou strechou. Interiér zdobí obraz svätého Jána Nepomuckého od neznámeho autora. Pod kaplnkou sú pochované pozostatky členov zemianskeho rodu, prenesené z hrobky pod zaniknutým stredovekým kostolom.