V sobotu 19.10.2019 sa uskutoční farská púť do Hronského Beňadika a Nitry. Prihlásiť sa môžete u p. Kostolnej.